Oferta

Home » Oferta

Oferujemy szeroki zakres usług geodezyjnych, który można podzielić na dwa segmenty:

OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI

1. Opracowanie map dla celów projektowych:

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • pomiary uzupełniające.

2. Geodezyjne pomiary realizacyjne:

 • tyczenie budynków i budowli,
 • tyczenie elementów zagospodarowania terenu,
 • tyczenie tras sieci uzbrojenia trenu,
 • geodezyjna obsługa budowy.

3. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne:

 • inwentaryzacje powykonawcze wykonanych inwestycji.

PRACE GEODEZYJNO-PRAWNE

 1. Analiza i badanie stanu prawnego nieruchomości.
 2. Wznowienia znaków granicznych.
 3. Podziały nieruchomości.
 4. Rozgraniczenia nieruchomości.

Inne specjalistyczne prace geodezyjne według zapotrzebowania.