Obsługa budowy ok. 30 km kanalizacji sanitarnej Jaworznie