Strona główna

OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI

  • Opracowanie map dla celów projektowych:
  • Geodezyjne pomiary realizacyjne
  • Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne

PRACE GEODEZYJNO-PRAWNE

  • Analiza i badanie stanu prawnego nieruchomości.
  • Wznowienia znaków granicznych.
  • Podziały nieruchomości.
  • Rozgraniczenia nieruchomości.